Värdegrund

Tillsammans för en ännu bättre skola

På våra skolor arbetar vi med grundläggande demokratiska värderingar, moral, jämställdhet, mångfald och demokrati. Målsättningen är att vi tillsammans skall känna att vi vistas i en trivsam skolmiljö som väcker elevernas nyfikenhet. En skola som ger varje barn möjlighet att inhämta och utveckla nödvändiga kunskaper och färdigheter för fortsatt utbildning.

Med föräldrarnas medverkan kommer skolan att utvecklas positivt.

Vi strävar efter

  • en skolmiljö där barnen upplever glädje och trygghet och som
    ger barnen en god nlärningssituation.
  • att varje barn ska utveckla social kompetens.
  • att varje barn ska utveckla språklig medvetenhet.
  • att varje barn ska utveckla kunskaper och färdigheter efter sin förmåga.
  • att uppmuntra varje barns kreativitet och stärka självkänslan.
  • att alla får inflytande och tar ansvar för sina handlingar.
  • att alla skall känna att de arbetar och vistas i en god miljö, såväl fysisk som psykisk.

För att nå våra mål arbetar vi med

Trygghet

* regelbundna kamratsamtal i klasserna
* STOP-it grupp
* normer som alla kan acceptera, respektera och följa
* regelbundna föräldrakontakter

Kreativitet
* att stimulera barnets fantasi
* att ge barnet möjlighet att utveckla egna idéer inom varje ämnesområde
* att berika barnets sinnen genom litteratur-, konst- och musikupplevelser
* att få barnet att känna arbetsglädje

Delaktighet

Uppdaterad: