Länkar

Här finner ni länkar till sidor som handlar om trafiksäkerhet samt fördelarna med att promenera/cykla istället för att ta bil till skolan. Bra för kroppen och miljön!

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/ost/skjutsandet-farligt-for-barns-halsa

http://www.stockholm.se/barnitrafiken 

http://www.lu.se/article/forskare-sex-ganger-dyrare-om-du-valjer-bilen

och lite forskning...

Ungdomar som är fysiskt aktiva har högre IQ

Ungdomar som har god kondition har högre IQ och har större chans att fortsätta sina studier på universitet visar en ny studie från Sahlgrenska Akademiska Sjukhuset.

ScienceDaily (Dec. 3, 2009)

Barn som är fysiskt aktiva har en större hippocampus

Forskare har funnit ett samband mellan fysisk aktivitet hos 9-10 åringar och utvecklingen av deras hjärna. De som var fysiskt aktiva hade en större hippocamus och var bättre på tester som mätte deras minne jämfört med mindre aktiva barn.

ScienceDaily (Sep. 16, 2010)

 

Uppdaterad: