Ansökan

Resa till och från skolan – grundskola

Skolskjuts

Du har rätt till skolskjuts om du

  • går i förskoleklass eller årskurs 1–3 och har minst två kilometer till skolan
  • går i årskurs 4–9 och har minst fyra kilometer till skolan.

Skolskjuts kan ske på olika sätt, till exempel med skollinjer, linjetrafik eller taxi. Din rätt till skolskjuts beror också på trafiksäkerheten längs din skolväg och andra omständigheter. Du kan inte få skolskjuts för resor till och från fritidshem.

Du behöver inte ansöka om skolskjuts om du uppfyller avståndskravet. Du får ditt busskort med posten innan skolan startar. Spara busskortet under hela skolgången. Skolkortet är en värdehandling och om du är berättigad till skolbiljett nästa år laddas det automatiskt med en ny ”läsårsbiljett” vid din första skolresa på hösten. 
Läs om hur busskorten fungerar på ul.se

Ansök om skolskjuts vid särskilda skäl

Om du har särskilda skäl, som till exempel ett funktionshinder eller en särskilt svår trafiksituation längs din skolväg, kan du ansöka om skolskjuts. Det kan vara linjetrafik, taxi eller specialfordon.

Om du bor på två olika adresser kan du få skolskjuts från båda adresserna. 

Du kan som mest ansöka om skolskjuts för ett läsår i taget.

Ansök om skolskjuts  (PDF, 614 KB)

Överklaga beslutet

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga.

Kostnadsfria resor till andra grundskolor

Om du väljer att gå i en grundskola utanför ditt skolskjutsområde kan du få ett busskort för befintlig linjetrafik. Det gäller om du

  • går i förskoleklass eller årskurs 1–3 och har minst två kilometer till skolan
  • går i årskurs 4–9 och har minst fyra kilometer till skolan.

Vid kostnadsfria resor är det du som förälder som är ansvarig för resan, inte kommunen. Se skolskjutsområden på kartan.uppsala.se, välj Utbildning & omsorg och sedan årskurs. 

Du behöver inte ansöka om kostnadsfria resor om du uppfyller avståndskravet. Du får ditt busskort med posten innan skolan startar. 
Läs om hur busskorten fungerar på ul.se

Om tappar bort eller skadar ditt busskort ska du anmäla det på ul.se. Du får ett nytt kort inom fem vardagar. Under tiden kan din skola hjälpa dig med resebiljetter. 

Läs om regler för skolskjuts och kostnadsfria resor i skolskjutsreglementet (PDF, 46 KB)

Kontakta antagningsenheten – skolskjuts

Telefon: 018-727 08 00 måndag-torsdag 09.30-11.30

E-post: antagning.skolskjuts@uppsala.se

 

 

 

  
Uppdaterad: