Verksamhetsplan

Föreningens syfte:

Årsta-Ångelsta Föräldraförening är en förening som vill främja samarbetet mellan hemmet och skolan, samt att tillvarata föräldrars engagemang för skolan. Ett av våra huvudsyften är att skapa trevnad i skomiljön. Det kan till exempel vara att kunna bidra till lek och spel på raster men även att möjliggöra lustfyllda aktiviteter kring lärandet. 

Verksamheten avser att:

• Fortsätta samarbeta med skolledning och skapa samarbetsformer med skolrådet.

• Verka för att skola och föräldrar ökar sitt samarbete.

• Informera och engagera föräldrar.

• Verka för god kontakt med klassombuden.

• Stödja initiativ till aktiviteter för eleverna.

• Ekonomiskt stödja aktiviteter, i syfte att skapa trevnad och stimulera skolarbete. 

I föreningen ingår föräldrar i Årstaskolan, Ångelstaskolan och Lindbackens skola.

Styrelsen och övrigt arbete i föreningen sker ideellt.

Uppdaterad: