Årshjul

Skolrådets årshjul 

Höstterminen 

I slutet av augusti / i början av september:

Skolstart, organisation, föräldramöten, samarbete med Föräldraföreningen. Verksamhetsplan. 

I mitten av oktober:

Information, om verksamheten och frågor från föräldrar.

I slutet av november:

Information om förutsättningar inför nästa kalenderår. 

Vårterminen 

I mitten av februari:

Information om verksamheten och frågor från föräldrar. 

I slutet av mars:

Information och diskussion om budget och organisation.

Beslut om vem / vilka som förbereder verksamhetsberättelsen. 

I slutet av maj:

Information budget, organisation.

Verksamhetsberättelse.

Hösterminens möten.

Uppdaterad: