Skolråd

Uppgifter/arbetssätt:

Rådgivande inför rektors beslut (Informations- och samrådsplikt)

- "Bollplank" till skolans ledning.

Principer och organisation:

- Budget och resursfördelning, inköp av material etc.

- Ordningsregler, trivselfrågor

- Skolans värdegrund

- Kontaktverksamhet skola/föräldrar

- Yttranden av Rektor till myndighet mm

Inte frågor om enskilda elever eller enskilda klasser. 2-3 möten per termin. Minnesanteckningar på hemsidan. Kul, utvecklande – särskilt om man inte har skolan som profession. Ger en insikt i hur skolan fungerar inifrån och vad som styr besluten.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Skolråd