Skolansökan / fritidsplacering

Antagningsenheten: Frågor om skolplacering, byte av skola, in- och utflytt samt fritidsplacering. 
Telefon: 0771- 727 001. Telefontid: måndag-torsdag 9.30-11.30
E-post: antagning.grundskola@uppsala.se

Uppdaterad: