Sjukanmälan

Sjukanmälan för elev görs till skola24 av vårdnadshavare senast kl 08.00 på morgonen.

Det är viktigt att skolan vet vilka elever som är frånvarande innan första lektionen börjar. Glöm inte att sjukanmäla varje dag.

Riktlinjer för ledighet och frånvaro

OBS! Vid lov och studiedagar ska sjukanmälan göras direkt till fritidshemmet 

SKOLA 24  0515-777 601
   
Årstaskolans fritidshem  
Långben  018-727 69 48
Pluto  018-727 69 49
   
Ångelstaskolans fritidshem  
Röd 018-727 69 75
Gul 018-727 67 93
Blå 073-432 16 32
   
   
14 december 2014