Sjukanmälan

Sjukanmälan för elev görs till skola24 av vårdnadshavare senast kl 08.00 på morgonen. 0515-777 601.

Det är viktigt att skolan vet vilka elever som är frånvarande innan första lektionen börjar. Glöm inte att sjukanmäla varje dag.

Riktlinjer för ledighet och frånvaro

OBS! Vid lov och studiedagar ska sjukanmälan göras direkt till fritidshemmet 

Årstaskolans fritidshem  
Ekan  018-727 69 91
Skeppet  018-727 69 49
Skutan 018-727 69 48 
   
Ångelstaskolans fritidshem  
Röd 072-469 07 62
Gul 072-469 07 63
Blå 073-432 16 32
   
   
Uppdaterad: