Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Läs våra dokument för plan mot diskriminering och kränkande behandling här. 

Årstaskolan (PDF, 368 KB)

Ångelstaskolan (PDF, 87 KB)
bilaga ångelstaskolans fritidshem (PDF, 39 KB)

Uppdaterad: