Grundskola F-5

Skollagen anger vilka ramar som gäller för all skolverksamhet. Där finns de övergripande målen och riktlinjerna för skolan. Läroplanerna ska tillsammans med skollagen styra verksamheten i skolan. I ämnes- och kursplanerna står vilket syfte och mål undervisningen i varje ämne ska ha. (www.skolverket.se)        

Arbetet på skolan sker enligt den värdegrund som har arbetats fram av både elever, föräldrar och personal. Skolan arbetar med tydliggörande pedagogik och har fokus på genomgående struktur i alla ämnen och aktiviteter.

Målet är att eleverna ska känna sig trygga, nå kunskapsmål och kunskapskrav, ha respekt för varandras olikheter och utveckla en social förmåga.

Alla elever ska lyckas på våra skolor!

Uppdaterad: