Om skolorna

Sofie Linde
Rektor Årstaskolan
Martin Jansson
Rektor Ångelstaskolan

Alla som arbetar på våra skolor är väl förtrogna med vårt uppdrag och vet att vi har ett av de viktigaste arbeten som finns. 

Vi och våra elever ska känna glädje och stolthet över vår verksamhet. 

Vi ska ge varje barn möjlighet att inhämta och utveckla nödvändiga kunskaper och färdigheter för fortsatt utbildning.

När våra elever lämnar oss ska de känna att de ”duger”! 

Våra elever ska utveckla en hälsosam livsstil och ska känna trygghet, lust och glädje i sitt lärande. Alla elever ska lyckas! 

Vi arbetar målmedvetet och uthålligt med: 

  • VIP
  • SMILE
  • STOP-IT
  • HÄLSA 

Detta gör vi för att våra elever ska nå goda kunskapsresultat!

Om man känner sig trygg och får arbetsro, man vistas i en god arbetsmiljö både psykiskt och fysiskt, så ger detta självklart goda förutsättningar till att nå höga resultat.