Svar på olika skolfrågor

På Uppsala Kommuns hemsida, https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/grundskola/, hittar ni svar kring sakfrågor såsom ansökan till skola och fritidshem, eBarnUngdom, Unikum, läsårsdata mm.

20 september 2019