Stängning av gc-tunnel

Fredag den 2 november kommer gc-tunneln under Fyrislundsgatan strax söder om Årstatorg att stängas. 

Kommunen kommer att ha stadsvärdar på plats vid tunneln måndag och tisdag 5-6 november kl. 07.30-08.30 samt 13.30-14.45 för att hjälpa till att guida hur skolbarn ska använda de alternativa korsningspunkterna.  

Det kommer att iordningställas 2 korsningar med trafiksignal. Ambitionen är att den ena ligger i Sparrisgatans förlängning och den andra i Svartrotsgatans förlängning (den nya gc-bana som anlagts mellan Årsta centrum och Brf Årsta (kv Bondbönan).

Hälsningar,

KARIN GRAHAM

Projektledare anläggning gata/park/natur

Landskapsarkitekt

23 oktober 2018