Skolskjutsansökan för läsåret 2018/2019

Aktuell information från Antagningsenheten skolskjuts  

Växelvisboende och särskilda skäl (trafiksäkerhet, funktionshinder)
För elever med växelvisboende (och som uppfyller kraven för skolskjuts), funktionshinder och elever med trafik farlig väg, ska vårdnadshavare lämna in ny ansökan för varje läsår. 

Elever med funktionsnedsättning ska styrka funktionsnedsättningen med utlåtande vid varje ansökningstillfälle. Utlåtande som styrkt elevens bestående nedsättning behöver ej kompletteras för varje år om det tidigare inlämnats till Antagningsenheten vid tidigare ansökan. Mall:  
https://www.uppsala.se/globalassets/dokument/skola-och-forskola/utlatande-ansokan-skolskjuts2.pdf 

Det är viktigt att båda vårdnadshavare undertecknar ansökan. 

Vi vill ha in ansökan för läsåret 2018/2019 senast 31 mars 2018.  
Blankett: https://www.uppsala.se/globalassets/dokument/skola-och-forskola/ansokan-om-skolskjuts_busskort_rev2018.pdf 

Skicka blankett till:  Uppsala kommun, Antagningsenheten skolskjuts, 753 75 Uppsala. 

Skolkort
Om du uppfyller avståndskravet behöver du inte ansöka om skolskjuts eller elevresa. Du får ett skolkort med posten innan skolan startar. Skolkortet gäller för resor till och från skolan under skoldagar. Läs mer om hur skolkortet fungerar på: https://www.ul.se/Skolkortet/skolkort/. 

Olycksfall
Om en elev har råkat ut för en olyckshändelse och därmed behöver busskort/taxi så hanteras det via Uppsala Kommuns försäkringsbolag Crawford o Co. Anmälan till försäkringsbolaget ska alltid göras då eleverna är försäkrade dygnet runt. Försäkringsbolaget anordnar därefter sedan eventuell transport. Ytterligare information finns du här:
https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/elevhalsa/forsakring-och-skadeanmalan/ 

Busskort, tappat eller stulet
När en elev har tappat eller fått busskortet stulet ska det anmälas till UL på deras hemsida: https://www.ul.se/Skolkortet/skolkort/

Det kostar inget att få ett nytt skolkort men eleven får betala sina resor tills det kommer ett nytt skolkort hemsänt från UL. 

Nytt skolskjutsreglemente från läsåret 2018/2019
Från hösten 2018 så gäller det nya skolskjutsreglementet.
OBS! När det gäller skolvalet inför 2018 är det nya skolskjutsreglementet som gäller.
https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/publikationer/reglemente-for-skolskjuts-och-andra-elevresor/ 

Mer info om särskilda skäl, skolskjuts och rätten till skolskjuts finns på:
https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/grundskola/resa-till-och-fran-skolan--grundskola/ 

Kontaktuppgifter till Antagningsenheten skolskjuts:
E-post: antagning.skolskjuts@uppsala.se

Telefontid mån-tors 09.30-11.30 Tel: 018-727 08 00

22 februari 2018