Nya regler - rätten till fritids

Utbildningsnämnden har nu beslutat att:
Elev med vårdnadshavare som är föräldraledig eller arbetssökande har rätt till plats på fritidshem efter skoldagens slut fram till kl 15.30. Denna rätt gäller inte innan skoldagen börjat eller under skollov. Reglerna börjar gälla den 1 januari 2020.

Du söker plats på fritidshem och fritidsklubb i eBarnUngdom. När du loggat in väljer du fliken Fritidshem/fritidsklubb.
För att få plats på fritidshem börjar du med att söka plats. När barnet sedan får erbjudande om plats behöver båda vårdnadshavarna gå in i eBarnungdom för att godkänna erbjudandet.

Behöver du hjälp?
Välkommen till kommuninformation på Stationsgatan 12, nära Resecentrum. Antagning förskola/grundskola finns där måndag, onsdag och fredag 9.00–17.00, lunchstängt 13.00-13.30. 

E-post: antagning.forskola@uppsala.se (förskola och fritidshem)

Tel: 0771-727 001

14 mars 2020