Hälsocertifierade skolor

Efter att i många år arbetat målmedvetet med ett hälsofrämjande arbete på våra skolor, gällande både fysisk aktivitet under skoldagen och arbete med trygghet och trivsel, så har nu Årsta- och Ångelstaskolan blivit hälsocertifierade.

Detta firades på respektive skolenhet, den 29 mars på Årstaskolan och den 5 april på Ångelstaskolan.

Hälsocertifieringen innebär att ett hälsofrämjande arbete kommer att genomsyra våra skolors verksamhet.

13 februari 2018