Hälsocertifierade skolor

Efter att i många år arbetat målmedvetet med ett hälsofrämjande arbete på våra skolor, gällande både fysisk aktivitet under skoldagen och arbete med trygghet och trivsel, så är Årsta- och Ångelstaskolan hälsocertifierade.

Hälsocertifieringen innebär att ett hälsofrämjande arbete kommer att genomsyra våra skolors verksamhet.

20 november 2020