Föräldramöte för blivande förskoleklasser

Till föräldrar med barn som ska börja i förskoleklass  hösten 2018.

Föräldramöte kommer att hållas tisdagen den 8 maj.
Ångelstaskolan kl. 18-20 i Ångelstaskolans matsal.
Årstaskolan kl. 19-21 i Årstaskolans matsal.

Varmt välkommen!

11 april 2018