Sommarlovet

Årsta- och Ångelstaskolan kommer att samköra fritids tillsammans med Lindbacken och Johannesbäcksskolan under sommaren.

v.25 - 26 är det fritids på Årstaskolan. 
v.27 - 28 är det fritids på Johannesbäckskolan. 
v.29 - 32 är det fritids på Årstaskolan.

Rektor Årstaskolan Carina Bellbring är åter i tjänst 9 augusti.
Rektor Ångelstaskolan Martin Jansson är åter i tjänst 7 augusti.
  

21 juni 2018