Angående fritidshemsplats

  • Du som vårdnadshavare som fått skolplacering i Förskoleklass eller åk 1-3 och vill ha skolbarnomsorg/fritidsplats måste ansöka om plats skyndsamt i eBu. Det gör du via https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/forskola-och-familjedaghem/logga-in-i-ebarnungdom/     

  • Som vårdnadshavare måste ni bekräfta erbjuden plats i eBu inom 8 dagar. När ni bekräftar ska inkomstanmälan göras i eBu.

  • Om platsen inte bekräftas inom 8 dagar avregistreras den och ny ansökan måste in om det önskas plats.

  • Alla vårdnadshavare ska uppdatera sin inkomst för att rätt avgift ska tas ut. Om fel avgift är registrerad blir vårdnadshavare betalningsskyldiga retroaktivt.

Antagning förskola har telefontid mån-tors kl. 9.30-11.30. Tfn:0771-727 001. antagning.forskola@uppsala.se.

På kommuninformationen (stationsgatan 12) kan man träffa antagningsenheten på måndagar, onsdagar och fredagar kl 9-17. 

13 september 2018