Särskilt stöd

Lotta Eriksson
Speciallärare
Cecilia Nygren
Speciallärare
Linda Claesson
Speciallärare
Cristina Pettersson
Specialpedagog
Johanna Eriksson
Lärare
Anna-Karin Scuka
Elevassistent
Emma Ljungberg
Elevassistent
Amalia Hammarström
Elevassistent
Linda Bräck
Lärare
Sebastian Berg
Lärarassistent
Emil Dahlin
Elevassistent
Uppdaterad: