Förskoleklass

Elisabet Vaadre
Förskollärare
Nathalie Zandieh
Fritidspedagog
Eva-Lena Zetterberg
Elevassistent
Pia Pettersson
Förskollärare
Åsa Byström
Förskollärare
Carolina Valdebenito
Fritidshemsassistent
Sara Eklund
Elevassistent
Rima Alhallak
Elevassistent
Lena Haglund
Förskollärare
Gertrud Jakobsson
Fritidspedagog
Puttichart Grandin
Elevassistent
Uppdaterad: