Förskoleklass

Lena Haglund
Förskollärare
Elisabet Vaadre
Förskollärare
Robert Schmidt
Elevassistent
Pia Pettersson
Förskollärare
Kerstin Strömberg
Fritidspedagog
Robert Schmidt
Elevassistent
Åsa Byström
Förskollärare
Victoria Wouda
Förskollärare
Mia Björnström
Fritidspedagog
Robert Schmidt
Elevassistent
Uppdaterad: