Årstaskolan

Sparrisgatan 4
754 46 Uppsala
Carina Bellbring
Rektor
Eva Odehag
Administratör
Maivor Grönberg
Skolpsykolog
Anna Segerström
Skolsköterska
Cecilia Hedman
Skolkurator
Bengt Lidström
Vaktmästare / skolvärd
Personalrum
Idrottsal
Matsal
Sjukanmälan
27 oktober 2016