Årstaskolan

Sparrisgatan 4
754 46 Uppsala
Carina Bellbring
Rektor
Lotta Eriksson
Bitr. rektor
-
Eva Odehag
Koordinator
Bengt Lidström
Vaktmästare / skolvärd
Maivor Grönberg
Skolpsykolog
Anna Segerström
Skolsköterska
Cecilia Hedman
Skolkurator
Personalrum
Idrottsal
Matsal
Sjukanmälan
29 juni 2018