Förskoleklass

FA

Anna-Marie Liblik Eriksson
Förskollärare

FA

Monica Billström
Förskollärare

FA

Jenny Robinsson Arkentoft
Elevassistent

FA

Nina Liljedahl
Elevassistent

FB

Eva Grinndal
Förskollärare

FB

Magnus Fjällström
Förskollärare

FB

Jessica Middleton
Elevassistent
27 augusti 2018