Ångelstaskolan

Vitkålsgatan 83
754 49 Uppsala
Eva Odehag
Koordinator
-
Maivor Grönberg
Skolpsykolog
Monika Hurtig
Skolsköterska
Cecilia Hedman
Skolkurator
Mats Claesgård
Vaktmästare / skolvärd
Personalrum
Arbetsrum
Matsal
Sjukanmälan
29 juni 2018