Kontakt

 

Alla som arbetar på våra skolor är väl förtrogna med vårt uppdrag och vet att vi har ett av de viktigaste arbeten som finns. 

Vi och våra elever ska känna glädje och stolthet över vår verksamhet. 

Vi ska ge varje barn möjlighet att inhämta och utveckla nödvändiga kunskaper och färdigheter för fortsatt utbildning.

När våra elever lämnar oss ska de känna att de ”duger”! 

Våra elever ska utveckla en hälsosam livsstil och ska känna trygghet, lust och glädje i sitt lärande. Alla elever ska lyckas! 

Vill du att ditt barn börjar hos oss? Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer.

Ångelstaskolan: martin.jansson@uppsala.se 

Årstaskolan:  sofie.linde@uppsala.se

 

 

Uppdaterad: