Skolsköterskor

Anna Segerström
Årstaskolan
Monika Hurtig
Ångelstaskolan

Skolsköterskorna representerar elevhälsans medicinska insats och erbjuder:

Öppen mottagning 
Du är välkommen att kontakta oss vid frågor som rör dig
och din hälsa. Självklart kan du som förälder också kontakta
oss vid frågor eller om du vill att vi ska träffa ditt barn.
Vi hjälper även till med enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar
vidare till sjukvården vid behov.

Ibland kan vi vara upptagna eller iväg på annat såsom utbildning,
möte, vaccinationshjälp på annan skola. Lämna då ett meddelande
via e-post, på telefonsvararen eller i postfacket så kontaktar vi dig
så snart vi kan.

Hälsobesök 
Vi arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom
hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och
vaccinationer. I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata
om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och
trivsel i skolan. Alla elever erbjuds ett hälsobesök hos
skolsköterskan i förskoleklass, årskurs  2, 4 och 7 samt första
året på gymnasiet (se basprogram (PDF, 120 KB)).

Vaccinationer i skolan ges enligt gällande barnvaccinationsprogram.
Läs mer om vaccinationer här.

Skolsköterskan ingår också i skolans Elevhälsoteam (EHT)
som träffas regelbundet och resonerar både i övergripande
elevhälsoarbete och enskilda elevhälsofrågor.

Årstaskolan
Anna Segerström arbetar 80 % 
Måndag, tisdag, torsdag och fredag.
Mottagningen finns på våning 2.

Ångelstaskolan och Lindbacken
Monika Hurtig 
arbetar 50% 
Tisdag, torsdag, och fredag.
På Ångelstaskolan finns mottagningen i samma korridor som idrotten.

Uppdaterad: