Skolpsykolog

Maivor Grönberg
Skolpsykolog

Maivor Grönberg är leg. psykolog och arbetar 100% som skolpsykolog på Årsta- och Ångelstaskolan. 

Skolpsykologen arbetar med konsultation och handledning av personal, samt utredning och bedömning av elevers behov i skolan. Psykologen arbetar även med samtal med elever och rådgivning till föräldrar vid skolrelaterade problem.

Allt arbete sker med fokus på att främja elevernas inlärning och utveckling. Psykologen bidrar också med kunskap kring organisationsutveckling och kvalitetsarbete i skolan.

Arbetet som skolpsykolog regleras av Hälso- och sjukvårdslagen, Socialstyrelsens föreskrifter och de allmänna råd och yrkesmässiga etiska regler som finns.

Välkommen att kontakta Maivor på tfn nr 018 – 727 69 72 eller via mail: maivor.gronberg@uppsala.se.

Uppdaterad: