Skolkurator

Mitt uppdrag består i att arbeta för att alla elever ska må bra i skolan och få lära sig och utvecklas i en god arbetsmiljö.

Som skolkurator finns jag tillgänglig för att lyssna på och stötta dig som är elev på skolan. Det kan gälla olika saker som hur du har det i skolan, med kompisar eller hur det är hemma. Det kan vara vad som helst som påverkar hur du mår, både stora och små bekymmer. Även föräldrar är varmt välkomna att kontakta mig.

Jag kan ha enskilda samtal av olika karaktär och jobba hälsofrämjande och förebyggande med grupper och klasser. Som skolkurator ingår jag även i skolans elevhälsoteam. Tillsammans med elevhälsoteamet arbetar jag med handledning till skolpersonalen och samverkar med andra instanser och myndigheter i Uppsala.

Jag har tystnadsplikt, vilket innebär att jag har sekretess och det som sägs hos mig stannar hos mig. Jag har också anmälningsskyldighet vilket betyder att om det framkommer att ett barn under 18 år far illa, exempelvis blir utsatt för våld eller övergrepp så bryts tystnadsplikten och en orosanmälan görs till socialtjänsten.

För att komma i kontakt med mig så går det bra att komma till mitt rum på skolan, ringa, maila eller prata med någon lärare/annan skolpersonal som kan hjälpa till att kontakta mig.

Jag jobbar följande dagar:

Årstaskolan: måndag, tisdag och onsdag.

Ångelstaskolan: torsdag och fredag.

 

Telefon: 018-727 08 48

E-post: monica.soderbaum@uppsala.se

 

Uppdaterad: