Skolförsäkring

Alla barn och ungdomar som är folkbokförda i Uppsala kommun är olycksfallförsäkrade genom kommunen.  

I försäkringsbrevet nedan kan du läsa om vilka grupper och verksamheter som försäkringen omfattar, från förskola till vuxenutbildning. Försäkringen gäller oavsett om utbildningen är kommunal eller fristående, och den gäller dygnet runt. 

Läs försäkringsbrevet som gäller för Uppsala kommun (PDF, 38 KB)

Blankett för att göra en skadeanmälan  (PDF, 281 KB)

Vid frågor om skador, kontakta Crawford & Co, telefon 08-514 200 00 eller olycksfall@crawco.se.

Äldre skador

Skador som inträffat före 1 augusti 2016 ska anmälas till de försäkringsbolag som kommunen då hade avtal med:

  • 1 augusti 2012–31 juli 2016, Försäkringsbolag Gjensidige, försäkringsnummer 4468760.1, telefon 0771-326 326.
  • 1 augusti 2008–31 juli 2012,Försäkringsbolag Folksam, försäkringsnummer K47635, telefon 0771-960 960.
Uppdaterad: