Elevhälsoteam

Består av:

Martin Jansson
Rektor
Ångelstaskolan
Maivor Grönberg
Skolpsykolog
Cecilia Hedman
Skolkurator
Anna Segerström
Skolsköterska
Monika Hurtig
Skolsköterska
Uppdaterad: