Elevhälsoteam

Består av:

Martin Jansson
Rektor
Ångelstaskolan
Sofie Linde
Rektor
Årstaskolan
Maivor Grönberg
Skolpsykolog
Cecilia Hedman
Skolkurator
Anna Segerström
Skolsköterska
Monika Hurtig
Skolsköterska
Malin Sundbom
Speciallärare
Uppdaterad: