Elevhälsoteam

Består av:

Martin Jansson
Rektor
Maivor Grönberg
Skolpsykolog
Monica Söderbaum
Skolkurator
Anna Segerström
Skolsköterska
Monika Hurtig
Skolsköterska
Uppdaterad: