Elevhälsoteam

Består av:

Carina Bellbring
Rektor
Årstaskolan & Lindbacken
Martin Jansson
Rektor
Ångelstaskolan
Maivor Grönberg
Skolpsykolog
Cecilia Hedman
Skolkurator
Anna Segerström
Skolsköterska
Monika Hurtig
Skolsköterska
Margareta Hedin-Edlund
Speciallärare
Malin Sundbom
Speciallärare
11 september 2015