STOP IT

  

     

Årsta- och Ångelstaskolan har varsin mobbningsförebyggande grupp, STOP-it gruppen som träffas regelbundet.

På Årstaskolan ingår följande i STOP-it:

Kjell Pettersson idrottslärare
Jessica Stöllman fritidspersonal
Annika Skoog fritidspersonal
Åsa-Lena Persson fritidspersonal

Vad är mobbning?

"Det är mobbning när en eller flera individer, upprepade gånger
och över längre tid, blir utsatta för negativa handlingar från en
eller flera individer". (Definition enligt professor Dan Olweus).

STOP-It gruppens uppgifter:
• Vår ambition är att arbeta förebyggande mot kränkande behandling och mobbing.
• Vi arbetar förebyggande genom olika aktiviteter som skapar Vi- känsla på skolan.
• Antimobbningsteamet kallas in vid behov i enskilda ärenden.

Barns rätt, utdrag ur Rädda barnens och FN:s skrivning:
"Alla barn ska ha rätt att växa upp till starka och sunda människor. Alla barn
ska ha rätt att växa upp i en gemenskap och känna sig trygga, älskade och
förstådda. Alla barn ska ha rätt att gå i skola och ha rätt att leka och ha roligt.
Alla barn ska ha rätt att växa upp utan rädsla eller hat och med kärlek och
fred omkring sig."

                                                      

 

Uppdaterad: