Elevarbete

Måndens värdegrundsord var HJÄLPSAMHET och 4A träffade sina fadderbarn i 1A och gjorde ett hjälpsamhetstträd.

Uppdaterad: