GK

Gympakul:

Vi på långben har gympakul varje onsdag och torsdag mellan kl 15.00-16.00.

Här kommer lite mer information varför vi har gympakul på vårt fritids.

 

Utförande:

Barnen anmäler sitt intresse vid respektive samlingar. Därefter tas en grupp om ca 20 elever ut av personalen (rullande schema gäller).

Under samlingen blir barnen informerade om eventuella teman som gäller. Det kan vara allt ifrån bollsport, lekar eller fri lek.

När klockan blir tre ropar fritidspersonalen in eleverna som ska delta i gympakulstimmen. Barnen ställer då upp sig i ett led utanför gymnastiksalen, och där kontrollerar man att alla elever är på plats.

När barnen kommer in i gympasalen samlas man i ring för en genomgång av regler och upplägg för dagen. De gånger som det är fri lek på schemat ser man även till att alla elever har någon kompis att leka med. Ingen ska behöva leka ensam! Detta brukar lösa sig själv då man delar upp barnen efter vilken aktivitet de valt.

Efter lektionen hjälps hela gruppen åt att plocka undan material. När detta är klart samlas man igen i ringen för att stämma av hur det gått och vad som varit bra och vad som kan förbättras till nästa gympakulstillfälle.

 

 Syfte:

  • Att genom lek och sport uppmuntra barn till fysisk aktivitet och därigenom god hälsa.
  • Att få barnen att prova på nya lekar eller sporter som de vanligtvis inte skulle välja själva.
  • Att genom den fria leken lära sig att respektera andra barns idéer och förslag.
  • Att ta ansvar för gymnastiksalens redskap/material genom att plocka undan det material man använt.
  • Att lära sig följa de regler som bestämts.
  • Att barnen får ha kul tillsammans med en vuxen, i samband med lekar och sport.
  • Genom att få prova nya sporter väcka ett intresse som leder till att man ägnar sig åt det på fritiden.
  • Att kunna fungera i en grupp där varken kön eller ålder spelar någon roll.

 

Mål:

  • Att eleverna i åk3 har hittat en fritidsaktivitet som man inte ägnade tid åt innan.
  • Att eleverna i åk3 ska kunna hålla i ett gympakulstillfälle.
Uppdaterad: