Välkommen till vårt fritidshem!

Välkommen till vårt fritidshem!

Vi erbjuder en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritidsverksamhet
med kompetent personal som ger barnen en social och trygg miljö.

Vi kan erbjuda plats för barn i åk F-3.

Vi utgår från skolans och fritidshemmets gemensamma värdegrund och arbetar utifrån LGR 11 del 1 och 2 samt del 4 - fritidshemmet.

Vår verksamhet bygger mycket på rörelse, idrott och skapande. Barnen har
inflytande över sin fritidsverksamhet. De har både ute o inneaktiviteter som
de frivilligt kan delta i.

Vi följer måldokumentet för fritidshemmen inom Vård o bildning i Uppsala Kommun. 

Alla ärenden som gäller att söka eller säga upp fritidshemsplats görs via e-tjänsten eBarnUngdom. Vid problem med inloggning så ring supporten 0771-727 001. Välj "3" för Antagning Förskola (fritids).   

Bra att veta: 

 • Fritidshemmet öppnar 7.30 och stänger 17.30. När vi inte kan nås på
  telefon finns en telefonsvarare där man kan lämna meddelanden
 • Föräldrarna skriver upp tiderna på närvarolistan.
 • Meddela oss om något annan kommer och hämtar ditt barn. 
 • Vid hämtning meddela personal att ni går hem och stryk på närvarolistan.
 • Se till att barnet plockar undan efter sig innan ni går. 
 • Personalen skriver en veckoplanering som det är bra att ta del av, så
  ditt barn inte missar något trevligt som vi har planerat. 
 • Barnen ska ha kläder för utevistelse varje dag oavsett väder. De ska vara märkta. 
 • Barnen ansvarar själva för sina kläder i korridoren och även för
  upphängning av blöta kläder i torkskåpet, men självklart hjälper vi
  dem i mån av tid. 
 • För att fritidspersonalen o kökspersonalen ska kunna planera
  inför loven, var vänlig och respektera sista datum för inlämning av lovlapp.  

  Önskar Ni mer information så kan vi skicka Er en broschyr om vår verksamhet. 

           

Uppdaterad:

Andra sidor under: Välkommen till vårt fritidshem!