Välkommen till vårt fritidshem!

Välkommen till vårt fritidshem!

Vi erbjuder en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritidsverksamhet
med kompetent personal som ger barnen en social och trygg miljö.

Vi kan erbjuda plats för barn i åk F-3.

Vi utgår från skolans och fritidshemmets gemensamma värdegrund och arbetar utifrån LGR 11 del 1 och 2 samt del 4 - fritidshemmet.

Vår verksamhet bygger mycket på rörelse, idrott och skapande. Aktiviteterna bedrivs både inomhus och utomhus och barnen har möjlighet att välja och påverka aktiviteterna genom fritidsråd och samlingar.

Alla ärenden som gäller att söka eller säga upp fritidshemsplats görs via e-tjänsten eBarnUngdom. Vid problem med inloggning så ring supporten 0771-727 001. Välj "3" för Antagning Förskola (fritids).   

Bra att veta: 

 • Fritidshemmet öppnar 7.30 och stänger 17.30. När vi inte kan nås på
  telefon finns en telefonsvarare där man kan lämna meddelanden.
 • Vårdnadshavare skriver upp tiderna på närvarolistan.
 • Meddela oss om något annan kommer och hämtar ditt barn. 
 • Vid hämtning meddela personal att ni går hem och stryk på närvarolistan.
 • Personalen skriver en veckoplanering som läggs ut i Unikum. 
 • Barnen ska ha kläder för utevistelse varje dag oavsett väder. De ska vara märkta. 
 • För att fritidspersonalen och kökspersonalen ska kunna planera
  inför loven, var vänlig och respektera sista datum för inlämning av lovlapp.  

  Önskar Ni mer information så kan vi skicka Er en broschyr om vår verksamhet. 

           

Uppdaterad:

Andra sidor under: Välkommen till vårt fritidshem!