Förskoleklasser

Välkommen till Årstaskolans förskoleklasser!

Vi som arbetar här är:
FA: 
Elisabet, Nathalie och Eva-Lena.
FB:
Pia, Åsa, Carolina, Sara och Rima.
FC: Lena, Gertrud och Puttichart. 

I förskoleklassens uppdrag ingår bland annat att stimulera elevers utveckling och lärande. Utbildningen ska utgå från  en helhetssyn på eleven och elevens behov samt främja  allsidiga kontakter och social gemenskap. (www.skolverket.se)

Eleverna får genom skapande arbete och lek nya kunskaper.  De får prova och utveckla olika uttrycksformer och uppleva  känslor och stämningar genom dans, musicerande och skapande i bild, text och form.

Varje barn ska känna trygghet och glädje på Årstaskolan. 

Som förälder är du alltid välkommen att besöka oss i skolan.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Förskoleklasser