Förskoleklasser

Välkommen till Årstaskolans förskoleklasser!

Vi som arbetar här är:
FA: 
Lena Haglund och Elisabet Vaadre. 
FB:
Pia Pettersson, Kerstin Strömberg och Åsa Byström.
FC: Victoria Wouda och Mia Björnström.

I förskoleklassens uppdrag ingår bland annat att stimulera elevers utveckling och lärande. Utbildningen ska utgå från  en helhetssyn på eleven och elevens behov samt främja  allsidiga kontakter och social gemenskap. (www.skolverket.se)

Eleverna får genom skapande arbete och lek nya kunskaper.  De får prova och utveckla olika uttrycksformer och uppleva  känslor och stämningar genom dans, musicerande och skapande i bild, text och form.

Varje barn ska känna trygghet och glädje på Årstaskolan. 

Som förälder är du alltid välkommen att besöka oss i skolan.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Förskoleklasser