Särskilt stöd

Lotta Eriksson
Speciallärare
Matilda Färenmark
Speciallärare
Cecilia Nygren
Speciallärare
Johanna Eriksson
Lärare
Anna-Karin Scuka
Elevassistent
Emma Ljungberg
Elevassistent
Emil Dahlin
Elevassistent
Sebastian Berg
Lärarassistent
Antonia Hammarström
Amalia Hammarström
Uppdaterad: