Förskoleklass

FA

Pia Pettersson
Förskollärare

FA

Victoria Wouda
Förskollärare

FA

Åsa Byström
Förskollärare

FA

Synthia Rahman
Elevassistent

FB

Elisabet Vaadre
Förskollärare

FB

Lena Haglund
Förskollärare

FB

Frida Klintsten
Elevassistent
1 juli 2016