Förskoleklass

FA

Lena Haglund
Förskollärare

FA

Elisabet Vaadre
Förskollärare

FB

Pia Pettersson
Förskollärare

FB

Kerstin Strömberg
Fritidspedagog

FB

Åsa Byström
Förskollärare

FC

Victoria Wouda
Förskollärare

FC

Mia Björnström
Fritidspedagog

FA FB FC

Robert Schmidt
Elevassistent
Uppdaterad: