Förskoleklass

Elisabet Vaadre
Förskollärare
Emma Ljungberg
Elevassistent
Gertrud Jakobsson
Fritidspedagog
Carolina Valdebenito
Fritidshemsassistent
Lena Haglund
Förskollärare
Mia Björnström
Fritidshemsassistent
Uppdaterad: