År 1-3

1A

Eva Larsson
Lärare

1B

Kajsa Högberg
Lärare

1C

Ingela Molin
Lärare

2A

Ann-Charlotte Enlund
Lärare

2A

Johanna Eriksson
Lärare

2B

Sofia Klintsten
Lärare

2C

Cecilia Sköldemyr Falck
Lärare

3A

Linda Sjöblom
Lärare

3B

Anna Ringwall
Lärare

3B

Cecilia Nygren
Lärare

3C

Marcus Wibäck
Lärare
Uppdaterad: