År 1-3

1A

Linda Ekström
Lärare

1B

Sofia Klintsten
Lärare

2A

Linda Sjöblom
Lärare

2A

Josef Mahteme
Elevassistent

2B

Anki Karlsson
Lärare

2C

Eva Spåre
Lärare

3A

Kajsa Högberg
Lärare

3A

Ebba Höglund
Elevassistent

3B

Eva Larsson
Lärare

3C

Cecilia Sköldemyr Falck
Lärare
29 juni 2017