Årstaskolan

Årstaskolan är en F-5 skola som ligger i stadsdelen Årsta, i nordöstra Uppsala och är belägen i ett trafikfritt område alldeles intill Årstaparken. 

Några kännetecken för vår skola

  • välutbildad lärarkår som prioriterar att våra elever får kvalitetsmässiga kunskaper och att de får utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

  • förskollärare, fritidspedagoger, lärare arbetar gemensamt för elevernas utveckling och lärande. 

  • förskoleklassen lägger stor vikt vid barnets språkutveckling genom att arbeta med Bornholmsmodellen och Nya språket lyfter.  

  • en aktiv mobbningsförebyggandegrupp, STOP-IT gruppen, och en väl utarbetad handlingsplan mot mobbning för att alla elever ska känna att de vistas i en trygg miljö. 

  • små flexibla undervisningsgrupper med barn i blandade åldrar. 

  • faddring.

  • gemensamma teman och aktiviteter som tex. byggnader, människan och vatten.
     
  • traditioner som tex. storsamlingar med sång, musik och uppträdanden, samt allaktivitetsdagar i åldersblandade grupper.

VARFÖR VÄLJA ÅRSTASKOLAN? Så här tycker våra elever! (PDF, 36 KB)

Uppdaterad:

Andra sidor under: Årstaskolan