Temaarbete

På Årsta grundsärskkola arbetar vi varje år både i skolan och på fritidshemmet med ett speciellt tema.

Läsåret 2017-2018 Bondgården

 

 

Läsåret 2016-2017 Vårt Uppsala tillsammans med Pelle Svanslös

Föregående läsår fördjupade vi oss i vår närmiljö och vi kallade då temat "vårt Uppsala tillsammans med Pelle Svanslös" 

Vi startade upp hösttermimem med ett besök i staden och besökte våra kända platser såsom slottet, Botaniska trädgården, Pelle Svanslös lekpark och domkyrkan.

 Botaniska trädgården 

Under året arbetade vi med vårt tema i skolan genom att

  • sjunga sånger, relaterade till stadsmiljö
  • titta på olika fordon som finns i en stad
  • arbeta på skapandelektioner med att med olika material och tekniker bygga upp en liten modell av Uppsala
  • klassvis göra utflykter med stadsbussen ner till staden för att få uppleva olika platser

 Slott och domkyrka    Forsränning och Uppsalabuss

Under året arbetade alla klasser med att bygga en modell av Uppsalas kända byggnader

Här ser vi Domkyrkan och Uppsala slott. Naturligtvis finns Pelle Svanslös och Maja Gräddnos också med. Det finns också en grön stadsbuss och en flotte med klassen som besättning eftersom det är tradition med forsränning den sista april i Uppsala

    

Pelle Svanslös kom på besök till vår skola     "Pellevandringen", ett spel vi arbetar med

Vi avslutade vårt temaarbete med ett nytt besök i centrala Uppsala för att återuppleva de miljöer och byggnader som vi hade arbetat med under året

Det här läsåret 2017-2018 kommer vi att arbeta med "Bondgården" och fördjupa oss i bondgårdens alla djur.

19 augusti 2017