Verksamhet

Hos oss kan ditt barn läsa efter träningsskolans kursplan och få ett alternativt kommunikationssätt. Det viktigaste för oss är att alla elever lyckas.

Vår filosofi

Hos oss är eleven alltid i fokus, och varje elev har ett individuellt upplägg både vad det gäller skolarbete och motorisk träning. För att skapa den nästa inlärningen arbetar vi med elevens alla sinnen.

Vår personal

Hos oss finns utbildade speciallärare, förskollärare och assistenter. Många har arbetat länge inom grundsärskolan och har en gedigen erfarenhet. Vi är mycket personaltäta. Vi har  ämneslärare i musik och motorik. Personalen hos oss är vana vid elever som kräver omvårdnad sin dag i skolan. Vi har forskningsprojekt igång på grundsärskolan tillsammans med forskare vid ett par lärosäten i Sverige.

Våra lokaler

Vi har väl anpassade lokaler, vilka är lokalintegrerade i grundskolan. Varje rum har en väl genomtänkt lärmiljö där olika sinnen stimuleras. Hos oss finns ett fritidsrum, små matrum, motorikrum, målarrum och en ateljé. Vi har installerade hjälpmedel i alla klassrum så som takliftar. Vi har även sängar i en del av våra klassrum för elever som behöver vila under dagen.

Utbildning

Varje elev undervisas efter sina förutsättningar och har en individuell studieplan, som dokumenteras och utvärderas varje termin. Vi har stort fokus på kommunikation och våra lärare och assistenter arbetar med flera olika kommunikationsverktyg tillsammans med eleven. Ett gemensamt tema under läsåret förenar arbetet i alla klasser.

Inskolning

Att inskolningen av nya elever blir så bra som möljigt är inskolningen viktig för oss. Den sker därför individuellt med varje elev. Vi gör upp en plan med varje vårdnadshavare för att få inskolningen att bli så bra som möjligt.

Det här läser vi

Eleverna läser efter träningsskolans kursplan, som består av fem ämnesområden. Dessa är

  • estetisk verksamhet,
  • kommunikation,
  • motorik,
  • vardagsaktiviteter 
  • verklighetsuppfattning.

 

Estetiks verksamhet

Vi försöker ämnesintegrera så mycket vi kan och har stora möljigheter till att utveckla de estetiska förmågorna. Hos oss finns en atelé med material för skapande verksamhet. 

Kommunikation

Kommunikation är ett av våra viktigaste ämnen. Alla våra elever har individuella sätt att kommunicera, därför arbetar vi med alternativa kommunikationssätt. I praktiken innebär det att eleverna kommunicerar med ögonpekning, tecken eller eget kroppsspråk och att de använder bilder och konkreta föremål som hjälp varje dag.

Motorik

Hos oss finns en lärare i idrott och hälsa med lång erfarenhet. Eleverna har bad på Fyrishov och habiliteringen och det finns både en liten och en stor idrottssal för idrott, beroende på elevens förutsättningar. Våra elever har rullstolsdans på schemat.

Vi erbjuder även ridning för våra yngre elever i perioder. Hästarna kommer då till skolan. Vi samarbetar med handikappidrott för att hitta stimulans i vardagen för våra elever. Vår skola är en hälsoskola vilket innebär att vi försöker vara ute minst en gång varje dag samt se till att vi får motorisk träning så ofta det är möjligt.

Vardagsaktiviteter

På hemkunskapen kan eleverna lära sig att baka, laga mat, planera och genomföra aktiviteter i en vardagsmiljö i vår hemkunskapssal. Vi är också ute i samhället och åker buss, tåg och gör utflykter till bland annat Hammarskog och Fjällnora. Det händer också att vi tar en tur med Lännakatten.

Vi har sedan hösten 2017 anställt en hundförare och tre hundar som jobbar med våra elever. Läs mer om hundarna och Lena >>här

Så här ser en vanlig dag ut.

Skolagen startar 8.30 med en samling. Innan dess har elever med fritids redan anlänt. Vi äter lunch vid 11.00 och slutar dagen 13.55. Därefter erbjuds fritids.  Även på fritids arbetar vi med olika teman så som musik, idrott, ridning och bad.

Vi är integrerade med grundskolan

På Årstaskolan är vi lokalintegrerade i grundskolan. Det innebär att vi har möjlighet att dela skolgård, terminsavslutningar, terminsstarter samt friluftsdagar tillsammans med grundskolan. Vi har också samarbeten på fritids.

Transport

De flesta av våra elever har skolskjuts till och från skolan.

14 november 2017