Sjukanmälan

Sjukanmälan/frånvaro för elev görs av vårdnadshavare eller korttidshem senast kl 07.00 på morgonen på telefon 018-727 69 65. 

Det är viktigt att skolan vet vilka elever som är frånvarande innan första lektionen börjar.

Ring igen när ert barn är friskt och kommer tillbaka till skolan, så det finns tillräckligt med personal på plats när ditt barn kommer. 

Här står att läsa vad som gäller "När barnet är sjukt" (PDF, 139 KB)

Vid lov och studiedagar gäller samma telefonnummer

Riktlinjer för ledighet och frånvaro (PDF, 496 KB)

Skolan registrerar sjukfrånvaro i Skola 24.

7 januari 2017