Rektors sida

Hej! 

Jag heter Marie Hultqvist och är från och med 19 augusti 2019 ny rektor här på Årsta grundsärskola. Jag har tidigare varit bitr rektor för Eriksdalsskolans grundsärskola, Stockholms Stad. Det är med stor glädje och respekt jag tar mig an uppdraget att tillsammans med elever, medarbetare och vårdnadshavare fortsätta att vidareutveckla det fina arbete som redan görs på Årsta grundsärskola. Vi har ett viktigt uppdrag i grundsärskolan där både kunskap och trygghet ska gå hand i hand. Jag ser fram emot att i olika sammanhang träffa er alla och jag passar här på att hälsa alla välkomna till höstterminen 2019! 

Vänliga hälsningar 
Marie Hultqvist 

 

                               

Uppdaterad: