Elevhälsa

Elevhälsa för grundsärskolan

Elevhälsan ska enligt lagen stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Grundsärskolan har ett eget elevhälsoteam.

Elevhälsans uppdrag är i första hand att arbeta förebyggande och hälsofrämjande

Här hittar ni vår Elevhälsoplan (DOCX, 30 KB).

Skolsköterska

Sara Hansson

Leg. Psykolog

Jennie Norrman

Specialpedagog / EHT-ledare

Karin Malmberg
25 augusti 2017