Expedition

Rektor

Lotta Franzén

Biträdande rektor

Sandra Grip Viklund

Årsta grundsärskola

På Årsta grundsärskola läser eleverna efter träningsskolans kursplaner och vi har undervisning i årskurserna 1 till och med 9.

Detta läsår går  27 elever på skolan som är fördelade på 5 klasser. I  klasserna arbetar en speciallärare och i de flesta även en förskollärare. Vi har också assistenter som arbetar i varje klass varav några är personliga.

Utöver detta finns också en idrottslärare som arbetar deltid hos oss

Eleverna läser efter träningsskolans kursplan vilken består av fem ämnesområden:

Under ledning av våra förskollärare erbjuder vi fritidsverksamhet efter skoldagens slut och under skolloven. Verksamheten är förlagd till vårt fritidsrum och våra klassrum.

Skolinspektion

Efter en tillsyn av skolinspektionen på Årsta grundsärskkola kom ett beslut den 12 april 2017 att Skolinspektionen inte har funnit några brister på något av de områden de har observerat.Se beslutet här (PDF, 783 KB)

Om grundsärskolan

Vill Du läsa mer om grundsärskolan? Läs vidare i Skolverkets "Grundsärskolan är till för ditt barn" (PDF, 937 KB)

 

 

19 augusti 2017