Välkommen till Ångelsta fritidshem!

Vi erbjuder en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritidsverksamhet med kompetent personal vilka ger barnen en social och trygg miljö.

Vi utgår från skolans och fritidshemmets gemensamma värdegrund utifrån LGR 11 del 1 och 2 samt del 4 fritidshemmet.

Vår verksamhet bygger på det centrala innehållet för fritidshem vilket är ett tillägg i LGR 11 och lanserades 2016. Verksamhetens grunder innefattar att tonvikten läggs på rörelse, idrott och skapande. Aktiviteterna bedrivs både inomhus och utomhus och barnen har möjlighet att välja och påverka aktiviteterna genom fritidsråd och storsamlingar.

Vi som arbetar på fritidshemmet är:
Avdelning röd: 
Caroline Björk, Moa Persson och Maja Sjöberg.
Mobilnummer: 072-469 07 62.                                               

Avdelning blå: Angelika Schultz, Malin Jönsson, Randa Palestro och Jenny Robinsson.           
Mobilnummer: 073-432 16 32.

Avdelning gul: Pia Westerlund, Mathias Gustafsson och Emelie Nilsson. 
Mobilnummer: 072-469 07 63.

Viktigt att veta:

 • Fritidshemmet öppnar 7.00 och stänger 17.30.
 • Vårdnadshavaren skriver upp barnets tider på närvarolistan, om barnet går hem själv så markera tiden med ett ”s”.
 • Meddela oss om någon annan än vårdnadshavaren ska hämta barnet. Behöver ni komma i kontakt med oss så kan ni maila: fritids.angelstaskolan@uppsala.se, vi läser mailen 13.00 varje dag.
 • Personalen gör en veckoplanering vilken publiceras till alla vårdnadshavare via UNIKUM. Planeringen finns också i respektive kapprum på fritids.
 • Alla ärenden som gäller att söka eller säga upp fritidshemsplats görs via e-tjänsten eBarnUngdom. Vid problem med inloggning så ring supporten 0771-727 001. Välj "3" för Antagning Förskola (fritids).   
       

Regler och rutiner:

 • Vi vill att alla barn ska ha kläder för utevistelse, då vi är ute varje dag i alla väder. Plats för extra kläder finns. Om kläderna är märkta så blir det lättare för alla att hålla ordning på dem. 
 • Barnen ansvarar själva för att ta hand om sina kläder i kapprummet, detta gäller även upphängning av blöta kläder i torkskåpet. Naturligtvis hjälper vi barnen i mån av tid.
 • Vi önskar att ni påminner ert barn om att plocka undan efter sig innan ni går hem.
 • Vid hämtning meddela personalen att ni går hem och stryk barnets namn på närvarolistan i kapprummet.
 • Inför lov så önskar vi att ni skriver upp vistelsetider på hänvisad ”lovlista” eller på UNIKUM och respekterar sista datum för detta. Det är viktigt för oss personal att ha en överblick av hur många barn som vi har på loven, detta för att kunna planera vår verksamhet och för kökspersonalen att veta hur mycket mat som ska lagas.
 • Barnen får använda skolans telefon endast i akuta ärenden.
 • Vi ber er att undvika att ert barn tar med leksaker hemifrån då vi inte kan ansvara för dessa.   

En dag på fritidshemmet:

07.00 Fritidshemmet öppnar på avdelning röd. Behöver ni omsorg från 06.30 så kontakta rektor Martin Jansson. Frukost serveras till de barn som har anmält behov av detta.

08.00 Alla barn går ut på skolgården.

08.20 Skoldagen börjar för alla barn.

13.30 Skoldagen slutar för alla barn i årskurs ett och för alla barn i årskurs två (förutom måndagar).

13.40 - 14.30 Äter alla barn mellanmål med sin respektive avdelning. De äldre barnen äter tillsammans med personal när deras skoldag är slut vid 14.25.

Efter mellanmålet är vi ute på skolgården.

15.00 Går vi oftast in och dagens aktiviteter fortsätter inomhus.

16.30 Samlas alla barn på avdelning "gul".

17.00 Kommer förskolebarnen till avdelning gul”.

17.30 Stänger fritids.

 

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Välkommen till Ångelsta fritidshem!