Förskoleklasser

Välkommen till Ångelstaskolans förskoleklasser!

Vi som arbetar här är:
FA: 
Anna-Mari Liblik Eriksson, Andrea Lind och Sandra Johansson.
Tfn: 018-727 56 72.

FB: Magnus Fjällström, Carina Smedlund och Jessica Middleton. 
Tfn: 018-727 6974.

I förskoleklassens uppdrag ingår bland annat att stimulera elevers utveckling och lärande. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap. (www.skolverket.se)

Eleverna får genom skapande arbete och lek nya kunskaper. De får prova och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar genom dans, musicerande och skapande i bild, text och form.

Varje barn ska känna trygghet och glädje på Ångelstaskolan! 

Som förälder är du alltid välkommen att besöka oss i skolan.

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Förskoleklasser