Verksamheter

På Ångelstaskolan finns förskoleklass till årskurs 5. Efter skoltid finns fritids som har egna lokaler i huset.

3 juli 2016