Verksamheter

På Ångelstaskolan finns förskoleklass till årskurs 5. Efter skoltid finns fritids som har egna lokaler i huset.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamheter