Förskoleklass

FA

Anna-Marie Liblik Eriksson
Förskollärare

FA

Monica Billström
Förskollärare

FA

Jenny Robinsson Arkentoft
Elevassistent

FA

Nina Liljedahl
Elevassistent

FB

Eva Grinndal
Förskollärare

FB

Magnus Fjällström
Förskollärare

FB

Jessica Middleton
Elevassistent
Uppdaterad: