Ångelstaskolan

Ångelstaskolan, byggd 1977,  är en F-5 skola som ligger i stadsdelen Årsta, 
i nordöstra Uppsala. Skolan är belägen i ett lugnt villaområde med närhet 
till Bolsta by 4H-gård. 

Några kännetecken för vår skola

  • välutbildad och engagerad personal som prioriterar att våra elever får kvalitetsmässiga kunskaper och att de får utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

  • en aktiv mobbningsförebyggandegrupp, STOP-IT gruppen, och en väl utarbetad handlingsplan mot mobbning för att alla elever ska känna att de vistas i en trygg miljö. 

  • små flexibla undervisningsgrupper med barn i blandade åldrar. 

  • faddring.

  • traditioner som tex. storsamlingar med sång, musik och uppträdanden, samt allaktivitetsdagar i åldersblandade grupper.
Uppdaterad:

Andra sidor under: Ångelstaskolan